Σκοπός

 

oaspe_kid

‘Οραμά μας είναι η καθιέρωση του Οργανισμού (Ο.Α.Σ.Π.Ε.) ως του ηγετικού φορέα της χώρας σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, προώθηση, οργάνωση, διοίκηση και προβολή των Σχολών Ποδοσφαίρου και του Παιδικού Ποδοσφαίρου.
Στόχος μας είναι ο ΟΑΣΠΕ να αποτελέσει σημείο αναφοράς, ώστε να απολαμβάνουν όλοι όσοι μετέχουν στις δράσεις του μοναδικές εμπειρίες ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Παρακάτω αναφέρονται οι σκοποί του Οργανισμού Ανάπτυξης Σχολών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Π.Ε), καθώς και το αντικείμενο εργασίας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και στην αθλητική κοινότητα, σύμφωνα με το Καταστατικό του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού.
(Αριθ. Μητρώου Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
48433/ Αυξ.αριθ. 1913/23-5-2011)

Άρθρο 3° Σκοπός – Αντικείμενο

 • Ο προβληματισμός και η έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης, ανάπτυξης, προβολής και διοίκησης των Σχολών Ποδοσφαίρου Ελλάδας καθώς επίσης και των Αθλητικών Ακαδημιών Ποδοσφαίρου.
 • Η εποικοδομητική συμβολή του Οργανισμού σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη του αθλητισμού και η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη.
 • Η δημιουργική επικοινωνία των Σχολών Ποδοσφαίρου καθώς και των μελών του Οργανισμού με τους συναδέλφους τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Η συνεργασία με επιστημονικούς κλάδους που έχουν περιεχόμενο συναφές με τη διοίκηση, εξέλιξη, ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού (δίκαιο, οικονομία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, κλπ).
 • Η δημιουργία και οργάνωση εκπαιδευτικών προπονητικών προγραμμάτων με την αρωγή επιστημόνων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων και ποδοσφαιρικών τουρνουά για τμήματα υποδομής, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και άλλους φορείς.
 • Η δημιουργία εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των κοινωφελών σκοπών του Οργανισμού.

Μέσα

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Οργανισμός δραστηριοποιείται προς ποικίλες κατευθύνσεις και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο. Για την πραγμάτωση των σκοπών, ως μέσα επίτευξης των στόχων νοούνται:

 • Η οργάνωση τοπικών, πανελλήνιων και διεθνών επιστημονικών εκδηλώσεων(συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκδηλώσεις, τουρνουά ποδοσφαίρου, ανακοινώσεις, δελτίων Τύπου, κλπ.).
 • Η οργάνωση κοινών εκδηλώσεων με ελληνικούς/ξένους φορείς πάνω σε θέματα συναφή με τους σκοπούς της.
 • Η συνεργασία με άτομα, οργανώσεις, ιδρύματα, εταιρίες, αθλητικές ενώσεις, Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, ιδιωτικούς φορείς και κρατικές υπηρεσίες, τα ενδιαφέροντα των οποίων έχουν κοινά σημεία αναφοράς με αυτά του Οργανισμού(Ο.Α.Σ.Π.Ε.).
 • Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών για την επεξεργασία θεμάτων που αποφασίζει ο Οργανισμός.
 • Η λειτουργία/ανάρτηση της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού στο διαδίκτυο με τη διακριτική επωνυμία www.oaspe.org , όπως επίσης και στις ιστοσελίδες www.acadimies.gr (και www.akadimies.gr)
 • Η δημιουργία βάσης δεδομένων των συνεργαζόμενων Σχολών Ποδοσφαίρου και η αξιολόγησή τους.
 • Η αξιοποίηση κάθε μέσου που, κατά την κρίση του Δ.Σ., θα συντελέσει στην προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού.

Νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού Ανάπτυξης Σχολών Ποδοσφαίρου Ελλάδος είναι η Δώρα Ιωακειμίδου – Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π.Ε

 

Ο.Α.Σ.Π.Ε. © 2016 DigitalForge Web Solutions